ZAKTUALIZOWANA LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Przedstawiamy zaktualizowaną na dzień 18.03.2019 listę kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

„Angielski bez tajemnic” nr RPLD.11.02.01-10-0054/17

zaktualizowana lista osób zakwalfikowanych